Kabinet gradonačelnika

Gradonačelnik opštine Leposavić je Zoran Todić. Pre funkcije gradonačelnika, vršio je funkciju predsedavajućeg Skupštine opštine Leposavić u periodu od 2013. do 2017. godine. Oktobra 2015. godine postaje i predsednik privremenog organa opštine Leposavić.

E-mail: ouleposavic@gmail.com

Telefon: 028 83 860

Uloga gradonačelnika

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti:

a) predstavlja opštinu i deluje u njeno ime;

b) predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu i vrši finansijsko upravljanje opštine;

c) obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima;

d) izvršava odluke Skupštine opštine;

e) imenuje i otpušta svoje zamenike; 

f) imenuje i otpušta opštinske direktore;

g) organizuje rad i upravlja politikom opštine; 

h) predlaže opštinske uredbe i druge akte  na odobravanje Skupštine opštine;

i) predlaže opštinski razvoj, regulatorne i investicione planove; predlaže godišnji budžet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja usvojenim budžetom;

j) izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansijskoj situaciji i sprovođenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine; i

k) može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone;

l) konsultuje zamenika predsednika opštine za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom: i

m) druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.