Poziv Opštine Leposavić za učestvovanje u javnoj konsultaciji

Opština Leposavić poziva građane da putem popunjavanja upitnika učestvuju u konsultacijama o rekonstrukciji višenamenskog objekta na brdu „Čukarak” u Leposaviću i uređenju njegovog neposrednog okruženja.

01.08.2020 - 14:20
Cukarak

Ovaj upitnik je osmišljen sa ciljem prikupljanja podataka o potrebama, prioritetima, idejama i mogućnostima korišćenja objekta na lokaciji brda „Čukarak“, kao i ideja o uređenju i korišćenju javnog prostora u njegovom neposrednom okruženju. Prikupljeni podaci poslužiće funkciji izrade konačnog predloga projekta: Sanacija i adaptacija objekta i javnog prostora za potrebe organizacija i udruženja civilnog društva i uspostavljanje „Centra za ispitivanje  potencijala i održivo korišćenja prirodnih resursa i zaštitu životne sredine u regionu“, a takođe će pomoći u određivanju buduće stalne namene objekta.

Predlog projekta biće podnesen za sufinansiranje u okviru Instrumenta za kapitalna ulaganja, sastavne komponente Programa sveobuhvatnog razvoja, koji sprovodi UN-Habitat uz podršku CBM-a i PAX-a a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Realizacija ovog projekta, koju su pokrenule lokalne OCD i prepoznata kao prioritet za finansiranje iz opštinskog budžeta, može se dodatno podržati korišćenjem navedenih sredstava.

Planirano je kompletno renoviranje, adaptacija i opremanje objekta i privođenje nameni u korist lokalne zajednice, kao i za potrebe centra koji će se baviti zaštitom životne sredine i održivim korišćenjem prirodnih resursa u Leposaviću i regionu. Takođe se planira uređenje neposrednog okruženja u svrhu društvene interakcije među građanima. S obzirom da projekat potiče od građana i biće od koristi građanima, vaša podrška popunjavanjem ovog upitnika je od velike važnosti i značaja.

Upitnik će ostati otvoren do 10/08/2020, a možete mu pristupiti na sledećem linku:

UPITNIK

Hvala!

Pax logo Logo projekta Nsi logo