ODRŽANA RADIONICA O KORIŠĆENJU MEHANIZAMA ZA UČEŠĆE GRAĐANA DOSTUPNIH NA ELEPOSAVIC.COM

Danas je u Leposaviću organizovana radionica o mehanizmima za aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka kojima se može pristupiti na www.eleposavic.com. U radionici su aktivno učestvovali predstavnici civilnog društva i građani.

15.04.2022 - 15:25
Lp 2

Nova društvena inicijativa (NSI) će nastaviti da organizuje radionice za formalne i neformalne grupe građana u sve četiri opštine na severu Kosova o tome kako da koriste dostupne mehanizme za učešće građana (poput Sistem 48h i Pitaj gradonačelnika) preko platforme E-opština.


Ova aktivnost je deo Programa sveobuhvatnog razvoja koji sprovode UN-Habitat, PAX, Community Building Mitrovica i Nova društvena inicijativa koji podržava Ambasada Švedske u Prištini.