Obaveštenje građanima opštine Leposavić o izboru i pripremi predloga projekta za Instrument kapitalnih investicija 2022

28.02.2022 - 14:57
E lp

U okviru Programa Sveobuhvatnog Razvoja, koji sprovodi UN Habitat uz podršku CBM-a i PAX-a, pokrenut je Instrument za kapitalne investicije (CIF), koji pruža mogućnost za sufinansiranje projekata uređenja javnih prostora i infrastrukture u opštini. Instrument kapitalnih investicija podržan je od strane MALS i MŽSPPI.

Na konsultativnom sastanku predstavnika opštine Leposavić sa predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija, sportskih klubova i udruženja i ostalih zainteresovanih strana, koji je održan 25.02.2022. godine, među iznešenim idejama, kao projekat kojim će se konkurisati za sredstva Instrumenta kapitalnih investicija izabrana je izgradnja avantura parka sa pratećim sadržajima i uređenjem okoline, na lokaciji Izletište Čukarak.

Opština je u fazi pripreme koncept predloga projekta. Rok za podnošenje prijave je 7.mart, nakon čega će Komisija odlučivati o kvalifikaciji predloga za sledeću fazu.

Opština će blagovremeno obaveštavati građane o daljem toku procesa i obezbediti konsultacije i učešće građana u narednim fazama.