Telefona të rëndësishëm

Policia 192
Shërbimi i zjarrfikësve 192
Ndihma e shpejtë 194
Distribucioni i energjisë 028 83 346
Ujësjellësi/komunale publike 028 83 403, 028 83 434