Sedma redovna sednica Skupštine opštine Leposavić

20.09.2019 - 13:36
Opstina leposavic zgrada

Sazivam

Sedmu redovnu sdednicu Skupštine opštine Leposavić koja će se održati 26.09.2019. (četvrtak) u sali Skupštine opštine Leposavić sa početkom rada u 12:00.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa šeste redovne sednice Skupštine opštine Leposavić
  2. Predstavljanje i usvajanje Odluke o budžetu opštine  Leposavić za.2020 godinu.

Napomena:  Sednica je otvorena za javnost. 

Pax logo Logo projekta Nsi logo