KONKURS ZA DODELU STANOVA U ZAKUP NA ODREĐENO VREME

01.10.2019 - 15:14
Opstina leposavic zgrada

Pozivaju se zainteresovana lica da konkurišu za dodelu u zakup stanova u stambenoj zgradi izgrađenoj na delovima katastarskoj parceli br. 2998/1, 3349/3 i 3383/1 KO Leposavić, ulica Dositeja Obradovića bb, u Leposaviću.

Stanovi se dodeljuju u zakup na period od 3 godine, sa mogućnošću produženja zakupa.

https://leposavic.s3.amazonaws.com/data/attachment_110/Konkurs.pdf

Pax logo Logo projekta Nsi logo