KONKURS ZA DODELU STANOVA U ZAKUP NA ODREĐENO VREME

20.09.2019 - 13:49
Opstina leposavic zgrada

Opština Leposavić, dana 20.09.2019. godine, raspisuje:

Pozivaju se zainteresovana lica da konkurišu za dodelu u zakup stanova u stambenim zgradama izgrađenim na katastarskoj parceli br. 3352, KO Leposavić, ulica Dositeja Obradovića bb, u Leposaviću.

Stanovi se dodeljuju u zakup na period od 3 godine, sa mogućnošću produženja zakupa.

U zakup se dodeljuje 20 stanova.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Leposavić u trajanju od najmanje 2 godine pre dana objavljivanja oglasa koja nemaju rešeno stambeno pitanje.

Poslednji dan za podnošenje prijave i prateće dokumentacije je ponedeljak, 07. oktobar 2019. godine.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati na oglasnoj tabli opštine Leposavić, mesne zajednice Lešak, mesne zajednice Sočanica, kao i na internet prezentaciji opštine na adresi www.leposavic.net

Download: Oglas

Pax logo Logo projekta Nsi logo