Znamenitosti Leposavića

Tvrđava Galič se nalazi 20km severno od Mitrovice kod sela Luke, nedaleko od Sočanice na Ibru. U pitanju je utvrda koja je štitila rudarska okna u okolini još u antici i ranom srednjem veku, a tu ulogu je igrala i u Raškoj, a 1149. godine su je razorili Vizantinci. Danas se od nje razaznaju samo ostaci temelja.

Ostaci srednjovekovnog manastira Svetog Konstantina i Jelene sa nekropolom se nalaze u Slatini, naseljenom mestu na teritoriji opštine Leposavić, i predstavljaju nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Na levoj obali Ibra nalaze se temelji  jednobrodne srednjovekovne crkve, kao i kompleks  građevina (konaci, ekonomski i drugi objekti) koji je okružuju. Ovaj lokalitet u narodu je poznat kao manastir Svetih Jelene i cara Konstantina. Srednjovekovni manastir podignut je na ostacima antičkih građevina.

Municipium Dardanorum rimski provincijski grad i lokalitet Crkvine sa ostacima villa rusticae (2—4. vek)

Municipium DD (лат. Municipium Dardanicum, Municipium Dardanorum) je bio rimski grad čiji je život trajao od II do IV veka nove ere, a njegovi ostaci se nalaze u ataru naselja Sočanice, kod Ibra. Tokom srednjeg veka, u blizini se razvio utvrđeni grad Galič. Centralni deo lokaliteta (gradski forum, hram, bazilika i terme ) locirani su između asfaltnog puta Raška –  Mitrovica i obale reke Ibra, dok se prema zapadu graniči sa lokalnim putem za selo Vuča, a na istoku Sočaničkom rekom i taj deo grada je najbolje istražen. Glavno naselje, ono koje je poznato kao Municipium DD, zahvata površinu od 30 hektara.

Manastirska crkva Usekovanja svetog Jovana Krstitelja podignuta je 1862. godine, na mestu starije crkve, posvećene Vavedenju Presvete Bogorodice. Na osnovu jedne nadgrobne ploče pronađene oko same crkve, zna se da je crkva bila aktivna 1643. godine, a sama Sočanica se, kao Selčanica, pominje u osnivačkoj povelji kralja Milutina (1282—1321), svojoj zadužbini Banjskoj, koja se nalazi u neposrednoj blizini Sočanice. Sam manastir je aktivan od 2002. godine, kada se oko manastirske crkve nastanilo bratstvo, koje je zbog napada albanskih ekstremista, napustilo manastir Zočište kod Orahovca. 

Manastir Svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana je manastir u Vračevu u opštini Leposavić. Posvećen je Kozmi i Damjanu, hrišćanskim vračevima, besrebrenicima, i svecima. Manastir je podignut u prvoj polovini XIV veka, 1316. godine. Udaljen je 17 km od Leposavića i 8 km od Leška, na severoistočnim padinama Rogozne, na nadmorskoj visini od 570 metara. Prema predanju, u crkvi se nalazi grob vojvode Pavla Orlovića ili nekog od drugih kosovskih junaka, a u Vračevu se nalazila bolnica u koju su smeštani ranjenici nakon Boja na Kosovu.