Zamenik gradonačelnika

Zamenik gradonačelnika opštine Leposavić je Radoš Mihajlović (Srpska lista).

Kontakt:  ouleposavic@gmail.com

Telefon: 028 83 860

Uloga zamenika gradonačelnika

Zamenik gradonačelnika imenuje se i razrešava dužnosti od strane gradonačelnika. Na zahtev gradonačelnika, zamenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u vršenju izvršnih funkcija i postupa u njegovo ime u njegovom/njenom odsustvu. Kada se uprazni mesto zamenika gradonačelnika opštine, gradonačelnik imenuje novog zamenika gradonačelnika opštine, ne kasnije od trideset dana od trenutka kada je mesto postalo upražnjeno.

Pax logo Logo projekta Nsi logo