Zamenik gradonačelnika

Zamenik gradonačelnika opštine Leposavić je Radoš Mihajlović (Srpska lista).

Kontakt:  ouleposavic@gmail.com

Telefon: 028 83 860

Uloga zamenika gradonačelnika

Zamenik gradonačelnika imenuje se i razrešava dužnosti od strane gradonačelnika. Na zahtev gradonačelnika, zamenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u vršenju izvršnih funkcija i postupa u njegovo ime u njegovom/njenom odsustvu. Kada se uprazni mesto zamenika gradonačelnika opštine, gradonačelnik imenuje novog zamenika gradonačelnika opštine, ne kasnije od trideset dana od trenutka kada je mesto postalo upražnjeno.