Predsedavajući Skupštine opštine

Predsednik Skupštine opštine 

Predsednik skupštine opštine Leposavić je Stevica Vidosavljević, dipl. inženjer rudarstva (Srpska lista). 

Kontakt: rif.leposavic@gmail.com

Uloga predsednika Skupštine opštine

Skupština opštine bira većinom glasova izabranih odbornika, predsednika Skupštine opštine, iz redova odbornika. Glasanje za predsednika Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem. Predsednik Skupštine opštine bira se na isti mandat kao odbornici.