Predsedavajući Skupštine opštine

Predsednik Skupštine opštine 

Predsednik skupštine opštine Leposavić je Nikola Lazović, doktor medicine (Srpska lista). 

Kontakt: braco_lazovic@yahoo.com

Uloga predsednika Skupštine opštine

Skupština opštine bira većinom glasova izabranih odbornika, predsednika Skupštine opštine, iz redova odbornika. Glasanje za predsednika Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem. Predsednik Skupštine opštine bira se na isti mandat kao odbornici.

Skupština opštine bira zamenika predsednika skupštine većinom glasova izabranih odbornika. Zamenik predsednika pomaže predsedniku da obavlja svoje dužnosti, i preuzima dužnosti predsednika u njegovom odsustvu. 

Zamenik predsednika Skupštine opštine je Stevan Petronijević (Srpska lista).

Pax logo Logo projekta Nsi logo