Odeljenje za zdravstvo

Direktorica odeljenja: Anđelka Vukojević

Kontakt: andjelka.vukojevic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za zdravstvo

1. Služba za primarno zdravstvo:

 • Obuhvata mere za obezbeđivanje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji opštine; 
 • Prati rad zdravstvene službe na svojoj teritoriji;
 • Stara se o primeni utvrđenih standarda o zdravstvenoj zaštiti; 
 • Stvara uslove za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji; 
 • Koordiniše, podstiče, organizuje i usmerava sprovođenje zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinice lokalne samouprave, građana, preduzeća i drugih ustanova; 
 • Planira sredstva i stara se o održavanju i opremanju zdravstvenih ustanova, održavanju prostorija medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, kao i druge obaveze određene zakonom;
 • Sarađuje sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite i edukacije medicinskog osoblja; 
 • Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe odeljenja kao što je raspisivanje konkursa za izbor direktora, kao i konkurs za prijem medicinskog i nemedicinskog osoblja i priprema ugovore o radu;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

2. Služba za sanitarnu inspekciju:

 • Nadgleda sanitarne uslove u javnim i privatnim poslovnim subjektima, industrijama i ugostiteljskim objektima;
 • Stara se o zdravstvenoj ispravnosti hrane u procesu proizvodnje i na tržištu;
 • Sprečava povredu opštih i posebnih mera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
 • Organizuje kampanje podizanja javne svesti i ostale korisne aktivnosti;
 • Nadgleda ispravnost vode, strukturu uređaja i sistem za proizvodnju pijaće vode;
 • Priprema zapisnike sa sastanaka inspekcije;
 • Identifikuje, saopštava i upravlja kaznama i sankcijama na opštinskom nivou;
 • Učestvuje u pripremanju konkretnih nacrta odluka u vezi sa zdravstvom;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 
Pax logo Logo projekta Nsi logo