Odeljenje za zdravstvo

Direktorica odeljenja: Anđelka Vukojević

Kontakt: andjelka.vukojevic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za zdravstvo

 Služba za primarno zdravstvo

 • obuhvata mere za obezbeđivanje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji opštine; 
 • prati rad zdravstvene službe na svojoj teritoriji;
 • stara se o primeni utvrđenih standarda o zdravstvenoj zaštiti; 
 • stvara uslove za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji; 
 • koordiniše, podstiče, organizuje i usmerava sprovođenje zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinice lokalne samouprave, građana, preduzeća i drugih ustanova; 
 • planira sredstva i stara se o održavanju i opremanju zdravstvenih ustanova, održavanju prostorija medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, kao i druge obaveze određene zakonom;
 • sarađuje sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite i edukacije medicinskog osoblja; 
 • vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe odeljenja kao što je raspisivanje konkursa za izbor direktora, kao i konkurs za prijem medicinskog i nemedicinskog osoblja i priprema ugovore o radu;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

Služba za sanitarnu inspekciju

 • nadgleda sanitarne uslove u javnim i privatnim poslovnim subjektima, industrijama i ugostiteljskim objektima;
 • stara se o zdravstvenoj ispravnosti hrane u procesu proizvodnje i na tržištu;
 • sprečava povredu opštih i posebnih mera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
 • organizuje kampanje podizanja javne svesti i ostale korisne aktivnosti;
 • nadgleda ispravnost vode, strukturu uređaja i sistem za proizvodnju pijaće vode;
 • priprema zapisnike sa sastanaka inspekcije;
 • identifikuje, saopštava i upravlja kaznama i sankcijama na opštinskom nivou;
 • učestvuje u pripremanju konkretnih nacrta odluka u vezi sa zdravstvom;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.