Odeljenje za poljoprivredu i vodoprivredu

Odeljenje za poljoprivredu i vodoprivredu nije formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za poljoprivredu i vodoprivredu

1. Služba za poljoprivredu:

 • Prati i analizira stanje u oblasti poljoprivrede;
 • Prati i analizira stepen korišćenja poljoprivrednih resursa, određuje investiciona ulaganja u poljoprivredne aktivnosti, proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • Izrađuje strategiju i plan za dugoročni razvoj poljoprivrede i njenih grana i pronalazi načine i sredstva za realizaciju plana;
 • Izrađuje i sprovodi podsektorske strategije za grane koje imaju najveći potencijal za razvoj;
 • Predlaže budžet za potrebe odeljenja;
 • Organizuje i podržava osnivanje udruženja poljoprivrednika koje se bavi razvojem sela i poljoprivrednog razvoja uopšte;
 • Organizuje i podržava stručno usavršavanje poljoprivrednih proizvođača;
 • Vodi registar poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača i njihovih delatnosti;
 • Blisko sarađuje sa poljoprivrednom školom i fakultetom i drugim relevantnim institucijama iz oblasti poljoprivrede ;
 • Informiše vlasnike poljoprivrednih gazdinstava i individualne proizvođače o programima centralnih vlasti, međunarodnih organizacija i drugih fondova;
 • Izrađuje godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; 
 • Procenjuje štetu na poljoprivrednim usevima nastalim usled elementarnih i drugih većih nepogoda; 
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

2. Služba za ruralni razvoj:

 • Vrši izradu plana za dugoročni razvoj poljoprivrede i sela;
 • Promoviše i podržava stvaranje i nastavak delatnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i van njega, i radi u pravcu promovisanja mogućnosti za stvaranje ruralnih prihoda i zaposlenja proširenjem ekonomskih aktivnosti i poboljšanjem konkurentnosti u sferi poljoprivrede i prehrambene industrije;
 • Izrada izveštaja i informacija o ruralnom razvoju i pružanju savetodavnih usluga;
 • U skladu sa usvojenim postupcima, koordinira identifikaciju i izvršenje projekata u ruralnim zonama;
 • Predlaže preventivne mere i vrši procenu štete u slučaju elementarnih nepogoda seoskih gazdinstava;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.