Odeljenje za obrazovanje

Direktor odeljenja: Dalibor Milunović

Kontakt: dalibor.milunovic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za obrazovanje

1. Služba za obrazovanje:

 • Upravlja školskim objektima i vodi računa o stanju i održavanju (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih školskih objekata);
 • Upravlja opremanjem škola potrebnim inventarom i potrebnom opremom za školsku nastavu;
 • Vodi računa o plaćanju komunalnih troškova za obrazovne ustanove;
 • Stara se da se školska nastava obavlja u povoljnim uslovima za rad (grejanje, higijenski uslovi, osvetljenje, i drugo); 
 • Obezbeđuje sredstva za stručno usavršavanje nastavnog osoblja;
 • Stara se o obrazovanju dece sa posebnim potrebama; 
 • Vodi evidenciju nepismenih lica i lica bez potpunog osnovnog obrazovanja;
 • Predlaže dodelu nagrada i priznanja u oblasti obrazovanja;
 • Organizuje obrazovne aktivnosti i akcije koje imaju za cilj da podstiču razvoj i spreče destruktivno ponašanje dece i adolescenata;
 • Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe odeljenja kao što je raspisivanje konkursa za izbor direktora osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine, kao i konkursa za nastavno i pomoćno osoblje u skladu sa važećim Zakonom o obrazovanju, Zakona o radu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. 
 • Upravlja elektronskom bazom podataka inventara, nastavnog materijala i broja učenika;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.