Odeljenje za lokalne usluge i infrastrukturu

Direktor odeljenja: Nenad Georgijev

Kontakt: nenad.georgijev@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za lokalne usluge i infrastrukturu  

1. Služba za lokalne javne usluge i infrastrukturu  

  • Omogućava pružanje javnih komunalnih usluga na teritoriji opštine (vodosnabdevanje, vodovod i kanalizacija, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, izgradnja i održavanje lokalnih puteva, unapređenje energetske efikasnosti, grejanja, itd.); 
  • Vrši analizu kvaliteta i predlaže mere za poboljšanje pružanja lokalnih javnih usluga; 
  • Upravljanje i održavanje objekata u opštinskom vlasništvu, javnih parkova i otvorenih prostora i groblja;
  • Izdavanje dozvola za usluge i opremu uključujući i javni lokalni prevoz;
  • Upravljanje i održavanje zelene i stočne pijace; 
  • Održavanje javne rasvete, svetlećih reklama, itd.;
  • Iniciranje projekata za uspostavljanje novih javnih usluga (parkiranje, recikliranje, i sl.) 
  • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.