Odeljenje za investicije i privredni razvoj

Direktor odeljenja: Gojko Milivojević

Kontakt: gojko.milivojevic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za investicije i privredni razvoj

1. Služba za ekonomski razvoj

 • Izrađuje strategije i planove podrške ekonomskom razvoju i privatnom sektoru i učestvuje u strategijskom planiranju razvoja opštine;
 • U oblasti privrede vrši poslove koji se odnose na realizaciju razvojnih projekata od interesa za opštinu;
 • Obavlja stručne i upravne poslove u oblastima privrede za koje je nadležna opština;
 • Stara se o potrebama građana u oblasti zanatstva, turizma, trgovine i ugostiteljstva, odnosno u oblasti preduzetništva;
 • Predlaže mere za unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora, promoviše koncept preduzetništva i javno privatnih partnerstava;
 • Prati privredna kretanja i ostvaruje neposredan kontakt sa preduzetnicima, pruža direktnu podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i predlaže mere za ostvarivanje povoljnijeg privrednog ambijenta;
 • Pruža pravnu i tehničku podršku, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija lokalnim privrednim subjektima i potencijalnim stranim i domaćim investitorima;
 • Unapređuje procedure za registraciju biznisa i izdavanje dozvola;
 • Predstavlja investicione potencijale opštine i realizuje aktivnosti na privlačenju investicija, kao i staranje o ukupnom privrednom razvoju opštine;
 • Priprema preporuke za kreiranje lokalnih mikro-finansijskih i garantnih šema, lobira za fondove za razvoj privrede i podstiče ulaganje infrastrukturu potrebnu za razvoj privrede;
 • Priprema baze podataka raspoložive radne snage na području opštine, priprema analize i preporuke za unapređenje radne snage, planira obuke i prekvalifikacije u skladu sa potrebama investitora, pruža informacije nezaposlenima u vezi mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama sprovodi trening programe za samozapošljavanje, početnike u biznisu i poslovna udruženja ;
 • Analizira uslove na tržištu i mogućnosti za pokretanje novih razvojnih projekata;
 • Ostvaruje i održava kontakte sa međunarodnim organizacijama i donatorima radi lobiranja za fondove koji se koriste za razvoj privrede ili potrebne infrastrukture ;
 • Istraživanje mogućnosti za finansiranje razvojnih programa;
 • Priprema, upravljanje i realizacija razvojnih projekata;
 • Održava i unapređuje odnose sa centralnim institucijama odgovornim za ekonomski razvoj;
 • Održavanje postojećih, privlačenje novih i širenje lokalnih poslovnih aktivnosti;
 • Učešće na sajmovima i privrednim izložbama, predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou;
 • Organizacija i učešće u informativnim kampanjama i manifestacijama radi promocije poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu;
 • Priprema i distribucija promotivnih materijala;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

2. Služba za investicije i projekte

 • Planira kapitalne investicije za izgradnju infrastrukture radi podrške privrednom razvoju i unapređenju standarda građana (vodosnabdevanje, vodovod i kanalizacija, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, izgradnja i održavanje lokalnih puteva, lokalni prevoz, unapređenje energetske efikasnosti, grejanja, itd.);
 • Izrađuje procenu troškova u vezi sa kapitalnim investicijama;
 • Izrađuje idejna rešenja za različite građevinske i infrastrukturne projekte i procenu troškova za njihovu realizaciju;
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju i aplikacione forme za različite donatorske pozive i druge fondove;
 • Koordinira rad sa projektantima na izradi glavnih projekata i tehničke dokumentacije;
 • U saradnji sa odeljenjem za urbanizam i prostorno planiranje određuje područja u urbanim i ruralnim sredinama za razvojne projekte; 
 • U skladu sa razvojnim planom opštine izrađuje planove za korišćenje i razvoj zemljišta;
 • Na zahtev drugih opštinskih odeljenja učestvuje u izradi projekata i projektne dokumentacije za zahtevane oblasti ;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.