Odeljenje za bezbednost i vanredne situacije

Direktor odeljenja: Slobodan Barać

Kontakt: slobodan.barac@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za bezbednost i vanredne situacije

Služba za vanredne situacije i bezbednost

  • Priprema i sprovodi plan za vanredne situacije i spasavanje u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa, koristeći sve raspoložive resurse u opštini i sarađujući sa drugim relevantnim službama kao što su policija i vatrogasna služba; 
  • Utvrđuje i definiše bezbednosne rizike i izazove koji mogu ugroziti bezbednost ljudi i njihove imovine; 
  • Obezbeđivanje i održavanje rezervi materijalnih sredstava u slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
  • Organizovanje sistema nadgledanja, obaveštavanja i alarmiranja, pružanja utočišta stanovništvu u slučaju prirodnih i drugih nepogoda;
  • Izrada protivpožarnog plana na teritoriji opštine i organizovanje protiv požarne zaštite;
  • Aktivno učestvuje u radu skupštinskog Odbora za bezbednost i vanredne situacije; 
  • Sprovodi programe obuke za timove za spasavanje i obezbeđuje odgovarajuću opremu neophodnu za pružanje pomoći u slučaju vanrednih situacija; 
  • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.