Odbornici

Stevica Vidosavljević
Srpska lista

Sanja Nestorović
Srpska lista

Bojan Stefanović
Srpska lista

Budimir Veljović
Srpska lista

   

Mirjana Miladinović
Srpska lista

Marko Rakić
Srpska lista

Milan Premović
Srpska lista

Olja Jasnić
Srpska lista

Bojan Ignjatović
Srpska lista

Gordana Lazarević
Srpska lista

Jasmina Savić
Srpska lista

Nenad Vukadinović
Srpska lista

Vesna Pantović
Srpska lista

Bojan Kostović
Srpska lista

Ivana Vučinić
Srpska lista

Branko Kovačević
Srpska lista

Marko Kuzmanović
Srpska lista

Nevena Vulović
Srpska lista

 

Nikola Kostić
Srpska lista

 

O Skupštini opštine

Leposavić Skupština opštine je najviši predstavnički organ opštine koji se neposredno bira od strane građana opštine u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.

Skupština opštine Leposavić ima 19 odbornika.

Svi članovi Skupštine opštine imaju ista ovlašćenja i odgovornosti u procesima donošenja odluka.

Mandat odbornika Skupštine opštine je 4 godine.

Odbornik Skupštine opštine ne može istovremeno neku drugu javnu funkciju.

Skupština opštine ima ovlašćenja da usvoji Statut, Poslovnik o radu, uredbe i odluke neophodne da bi se primenjivale opštinske nadležnosti. Skupština opštine može poveriti određena ovlašćenja njenim odborima, gradonačelniku opštine i drugim telima i može opozvati preneta ovlašćenja kad god to odluči.

Skupština opštine ima svoj budžet.

Skupština opštine bira većinom glasova izabranih odbornika, predsednika Skupštine opštine, iz redova odbornika. Glasanje za predsednika Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem. Predsednik Skupštine opštine bira se na isti mandat kao odbornici.

Skupština opštine bira zamenika predsednika skupštine većinom glasova izabranih odbornika. Zamenik predsednika pomaže predsedniku da obavlja svoje dužnosti, i preuzima dužnosti predsednika u njegovom odsustvu.

Skupština opštine održava njenu svečanu sednicu u roku od petnaest dana od dana kada se ozvaniče izborni rezultati. Skupština opštine održava najmanje deset sednica godišnje, od kojih se pet održava tokom prvih šest meseci u godini, Ovu oblast dalje reguliše Pravilnik o radu Skupštine. Vanredna sednica Skupštine opštine saziva se od strane predsednika Skupštine ili na osnovu pismenog zahteva najmanje jedne trećine ukupnog broja izabranih odbornika Skupštine opštine.

Sednice Skupštine opštine i svih njenih odbora otvorene su za javnost. Članovima javnosti je dozvoljeno da prate i učestvuju u radu sednica Skupštine opštine na način određen Poslovnikom o radu.

Komisije

Komisijom za politiku i finansije predsedava predsednik Skupštine opštine i njen sastav odražava zastupljenost političkih entiteta u Skupštini opštine. Komisija za politiku i finansije odgovorna je za razmatranje svih pravila, fiskalnih i finansijskih dokumenata, planova i inicijativa, uključujući dokumente strateškog planiranja, godišnjeg srednjoročnog okvira budžeta, godišnjeg plana nabavke, godišnje uredbe o porezima, taksama i naknadama, godišnjeg internog radnog plana revizije, godišnjeg srednjoročnog budžeta i bilo kakvih promena budžeta tokom fiskalne godine, i takođe i izveštaje od predsednika Skupštine i daje preporuke za delovanje Skupštine opštine.

Komisija za zajednice se bavi rešavanjem problema zajednica koj žive na prostoru opštine Leposavić. Ova komisija sastoji se od pet članova koji predstavljaju sve zajednice koje žive u opštini Leposavić. Sastav ove komisije i njene odgovornosti definiše Skupština opštine uredbom, u skladu sa zakonom.