Kancelarija za zajednice i povratak

Direktor kancelarije: Ismet Islamović

Kontakt: ismet.islamovic@rks-gov.net

Kancelarija za zajednice i povratak:

  • Razvija politiku i promoviše primenu pravnih propisa za promovisanje i zaštitu prava zajednica, uključujući pravo na povratak u skladu sa Ustavom i drugim zakonskim i podzakonskim aktima;
  • Promoviše uspostavljanje povoljnih uslova za povratak i omogućava pravo na povratak;
  • Stvara uslove za izgradnju poverenja, dijaloga i pomirenja među zajednica;
  • Razvija programe za olakšavanje ravnopravne reintegracije svih zajednica koji trenutno borave na teritoriji opštine i omogućava održiv povratak raseljenih lica i izbeglica;
  • Stara se o tome da politika na opštinskom nivou obuhvata mere zaštite prava zajednica kao što su ljudska prava, uključujući i pravo na povratak raseljenih, njihovu slobodu kretanja, upotrebu maternjeg jezika, slobodu izražavanja, ravnopravnost pristupa informacijama, opštinskim uslugama, stambenom smeštaju, pravosudnim organima i drugim institucijama;
  • Predlaže opštinsku strategiju za povratak koja obuhvata korake i mere koje imaju za cilj efikasniju zaštitu prava i interesa zajednica i povratnika i stara se o primeni strategije u praksi;
  • Prati i podržava operativni okvir povratka kako bi se obezbedio pristup zasnovan na pravima koja odgovaraju potrebama raseljenih lica, sarađuje sa Ministarstvom za povratak i zajednice, kao i vladinim i nevladinim organizacijama i agencijama;
  • Registruje sve potencijalne povratnike i raseljena lica na teritoriji opštine i predlaže mere za njihovo zbrinjavanje i reintegraciju u društvu;
  • Izvršava druge zadatke utvrđene važećim pravnim propisima i za svoj rad odgovorna je gradonačelniku opštine.