Kabinet gradonačelnika

Gradonačelnik

Gradonačelnik opštine Leposavić je Zoran Todić. Pre funkcije gradonačelnika, vršio je funkciju predsedavajućeg Skupštine opštine Leposavić u periodu od 2013. do 2017. godine. Oktobra 2015. godine postaje i Predsednik Privremenog organa opštine Leposavić.

Kontakt:

Email: ouleposavic@gmail.com

Telefon: 028 83 860

Uloga gradonačelnika

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti:

 1. predstavlja opštinu i deluje u njeno ime;
 2. predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu i vrši finansijsko upravljanje opštine;
 3. obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima;
 4. izvršava odluke Skupštine opštine;
 5. imenuje i otpušta svoje zamenike; 
 6. imenuje i otpušta opštinske direktore;
 7. organizuje rad i upravlja politikom opštine; 
 8. predlaže opštinske uredbe i druge akte  na odobravanje Skupštine opštine;
 9. predlaže opštinski razvoj, regulatorne i investicione planove; predlaže godišnji budžet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja usvojenim budžetom;
 10. izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansijskoj situaciji i sprovođenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine; i
 11. može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone;
 12. konsultuje zamenika predsednika opštine za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom: i
 13. druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.
Pax logo Logo projekta Nsi logo